Regulamin konkursu „KitKat Sakura Matcha”

Tu jesteś:Regulamin konkursu „KitKat Sakura Matcha”
Regulamin konkursu „KitKat Sakura Matcha” 2021-07-03T15:12:25+02:00

Regulamin konkursu

§1. Postanowienia ogólne
1.1. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyłącznie w Internecie na stronach https://www.facebook.com/bylemtutonyhalik/posts/1713823292173339 i https://btth.pl/.
1.2. Organizatorem konkursu są właściciele strony znajdującej się pod adresem https://btth.pl/.
1.3. Organizator oświadcza, że konkurs nie podlega ustawie o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn/zm z dn. 29/07/1992).

§ 2. Warunki uczestnictwa w konkursie
2.1. Aby wziąć udział w konkursie należy mieć skończone 18 lat (w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica/opiekuna – należy ją przesłać nie później niż 1 dzień od zgłoszenia udziału w konkursie na adres konkurs

[at]btth.pl) oraz posiadać konto w serwisie społecznościowym Facebook.
2.2. Przystąpienie do konkursu następuje z chwilą spełnienia następującej czynności: podanie rozwiązania zadania konkursowego, tj. należy wskazać najdziwniejszą potrawę lub słodycz z zieloną herbatą w komentarzu pod postem znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/bylemtutonyhalik/posts/1713823292173339.
2.3. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin.

§ 3. Zasady i przebieg konkursu
3.1. Konkurs trwa trwa od 13.07.2016 r. do 24.07.2016 r. (do godz. 23:59 czasu środkowoeuropejskiego GMT + 02:00).
3.2. Aby aby wziąć udział w konkursie, należy spełnić czynności opisane w punkcie 2.2. niniejszego Regulaminu, tj. podać rozwiązanie zadania konkursowego, tj. wskazanie najdziwniejszej potrawy lub słodyczy z zieloną herbatą w komentarzu pod postem znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/bylemtutonyhalik/posts/1713823292173339.
3.3. W Konkursie każdy uczestnik może wziąć udział dwa razy w czasie całego okresu jego trwania. Jeśli uczestnik wyśle zgłoszenie wiele razy, pod uwagę brane są pierwsze dwa zgłoszenia.

§ 4. Nagrody i zasady ich przyznawania
4.1. Zgłoszenia zostaną opublikowane na stronie https://btth.pl/ w dniu 25.07.2016 r. i od tego czasu do dnia 31.07.2016 r. czytelnicy bloga znajdującego się na tej stronie będą mogli oddawać głosy na wybrane przez siebie zgłoszenie.
4.2. W konkursie wygrywa jedna osoba, autor zgłoszenia, która uzyska najwięcej głosów czytelników.
4.3. Nagrodą w konkursie jest opakowanie słodyczy KitKat Sakura Matcha (1 sztuka).
4.4. Imię i nazwisko lub nick zwycięzcy (wskazany w formularzu zgłoszeniowym) zostaną podane w dniu 01.08.2016 r. na stronie https://btth.pl/.
4.4. Organizator zastrzega sobie możliwość opublikowania zwycięskich rozwiązań zadania  konkursowego na stronie https://btth.pl/.
4.5. O przyznaniu nagrody uczestnik zostanie poinformowany przez organizatora za pośrednictwem wiadomości przez serwis Facebook.
4.6. Warunkiem zrealizowania nagrody, jest wysłanie przez uczestnika odpowiedzi zwrotnej do organizatora, zawierającej dane teleadresowe do wysyłki nagrody w terminie nie dłuższym niż 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu. W przypadku braku odpowiedzi zwrotnej nagroda zostaje przekazana kolejnemu, wytypowanemu przez głosowanie (druga największa liczba głosów w głosowaniu) uczestnikowi konkursu.
4.7. Koszty przesyłki nagrody pokrywa organizator konkursu.

§ 5. Postanowienia końcowe
5.1. Zarówno uczestnicy konkursu jak i organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.
5.2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
5.3. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia konkursu.