Regulamin konkursu „Podróżności i podróżnostki”

Tu jesteś:Regulamin konkursu „Podróżności i podróżnostki”
Regulamin konkursu „Podróżności i podróżnostki” 2021-07-03T16:57:21+02:00

Regulamin konkursu

§1. Postanowienia ogólne
1.1. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyłącznie w Internecie na stronie https://btth.pl/.
1.2. Organizatorem konkursu są właściciele strony znajdującej się pod adresem https://btth.pl/.
1.3. Organizator oświadcza, że konkurs nie podlega ustawie o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn/zm z dn. 29/07/1992).

§ 2. Warunki uczestnictwa w konkursie
2.1. Aby wziąć udział w konkursie należy mieć skończone 18 lat (w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica/opiekuna – należy ją przesłać nie później niż 1 dzień od zgłoszenia udziału w konkursie na adres konkurs[at]btth.pl) oraz posiadać konto w serwisie społecznościowym Facebook.
2.2. Przystąpienie do konkursu następuje z chwilą spełnienia następującej czynności: podanie rozwiązania zadania konkursowego, tj. znajdź i opisz najciekawszą rzecz, która może być przydatna w podróży w komentarzu pod postem znajdującym się pod adresem: https://btth.pl/podroznosci-bezpieczna-podroz/ lub w komentarzach na stronie w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/bylemtutonyhalik/posts/1912163699005963.
2.3. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin.

§ 3. Zasady i przebieg konkursu
3.1. Konkurs trwa trwa od 31.07.2017 r. do 14.08.2017 30.08.2017 r. (przedłużony termin)  (do godz. 23:59 czasu środkowoeuropejskiego letniego GMT + 02:00).
3.2. Aby aby wziąć udział w konkursie, należy spełnić czynności opisane w punkcie 2.2. niniejszego Regulaminu, tj. podać rozwiązanie zadania konkursowego.
3.3. W Konkursie każdy uczestnik może wziąć udział trzy razy w czasie całego okresu jego trwania. Jeśli uczestnik wyśle zgłoszenie wiele razy, pod uwagę brane są pierwsze trzy zgłoszenia.

§ 4. Nagrody i zasady ich przyznawania
4.1. Zgłoszenia zostaną opublikowane w komentarzach na stronie https://btth.pl/ oraz w serwisie Facebook i od tego czasu do dnia 14.08.2017 30.08.2017 r. (przedłużony termin) autorzy bloga znajdującego się na tej stronie będą je oceniać.
4.2. W konkursie wygrywają trzy osoby, autorzy zgłoszeń, które zostaną wybrane przez autorów bloga.
4.3. Nagrodą w konkursie jest Pompka do wysysania jadu o wartości 37,24 zł.
4.4. Imię i nazwisko lub nick zwycięzcy (wskazany w formularzu zgłoszeniowym) zostaną podane w dniu 14.08.2017 30.08.2017 r. (przedłużony termin) na stronie https://btth.pl/.
4.4. Organizator zastrzega sobie możliwość opublikowania zwycięskich rozwiązań zadania  konkursowego na stronie https://btth.pl/.
4.5. O przyznaniu nagrody uczestnik zostanie poinformowany przez organizatora za pośrednictwem wpisu na blogu.
4.6. Warunkiem zrealizowania nagrody, jest wysłanie przez uczestnika odpowiedzi zwrotnej do organizatora, zawierającej dane teleadresowe do wysyłki nagrody w terminie nie dłuższym niż 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu. W przypadku braku odpowiedzi zwrotnej nagroda zostaje przekazana kolejnemu, wytypowanemu przez autorów bloga uczestnikowi konkursu.
4.7. Koszty przesyłki nagrody pokrywa organizator konkursu.

§ 5. Postanowienia końcowe
5.1. Zarówno uczestnicy konkursu jak i organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.
5.2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
5.3. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia konkursu.