Regulamin konkursu „Kokeshi”

Tu jesteś:Regulamin konkursu „Kokeshi”
Regulamin konkursu „Kokeshi” 2021-07-03T16:57:19+02:00

Regulamin konkursu

§1. Postanowienia ogólne
1.1. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyłącznie w Internecie na stronie https://btth.pl/.
1.2. Organizatorem konkursu są właściciele strony znajdującej się pod adresem https://btth.pl/.
1.3. Organizator oświadcza, że konkurs nie podlega ustawie o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn/zm z dn. 29/07/1992).

§ 2. Warunki uczestnictwa w konkursie
2.1. Aby wziąć udział w konkursie należy mieć skończone 18 lat (w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica/opiekuna – należy ją przesłać nie później niż 1 dzień od zgłoszenia udziału w konkursie na adres konkurs

[at]btth.pl) oraz posiadać konto w serwisie społecznościowym Facebook.
2.2. Przystąpienie do konkursu następuje z chwilą spełnienia następujących czynności:
2.2.1. „polubienie” za pomocą własnego konta (nie może to być konto typu fanpage) w serwisie Faceebook strony fanpage bloga „Byłem tu. Tony Halik.”, znajdującej się pod adresem https://www.facebook.com/bylemtutonyhalik oraz strony fanpage marki Anna’s Nippon , znajdującej się pod adresem https://web.facebook.com/annas.nippon,
2.2.2. udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe, tj. „Którą torbę Anna’s Nippon wybierasz jako swoją nagrodę i dlaczego właśnie tę?”, a rozwiązanie wysłać przez formularz zgłoszeniowy znajdujący się pod adresem https://btth.pl/japonskie-laleczki-kokeshi-i-konkurs/.
2.3. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin.

§ 3. Zasady i przebieg konkursu
3.1. Konkurs trwa trwa od 19.05.2016 r. do 30.05.2016 r. (do godz. 23:59 czasu środkowoeuropejskiego GMT + 01:00).
3.2. Aby aby wziąć udział w konkursie, należy spełnić czynności opisane w punktach 2.2.1 i 2.2.2 niniejszego Regulaminu, tj. „polubić” za pomocą własnego konta (nie może to być konto typu fanpage) w serwisie Faceebook strony fanpage bloga „Byłem tu. Tony Halik.”, znajdującej się pod adresem https://www.facebook.com/bylemtutonyhalik oraz strony fanpage marki Anna’s Nippon , znajdującej się pod adresem https://web.facebook.com/annas.nippon, udzielić odpowiedzi na pytanie konkursowe, tj. „Którą torbę Anna’s Nippon wybierasz jako swoją nagrodę i dlaczego właśnie tę?”, a rozwiązanie (wraz z imieniem i nazwiskiem/nickiem oraz adresem e-mail przypisanymi do konta Facebook, z którego wcześniej „polubiono” obie strony fanpage) przesłać przez formularz zgłoszeniowy, znajdujący się pod adresem https://btth.pl/japonskie-laleczki-kokeshi-i-konkurs/.
3.3. W Konkursie każdy uczestnik może wziąć udział jeden raz w czasie całego okresu jego trwania. Jeśli uczestnik wyśle zgłoszenie wiele razy, pod uwagę brane jest pierwsze zgłoszenie.

§ 4. Nagrody i zasady ich przyznawania
4.1. W konkursie wygrywa jedna osoba, która zdaniem organizatora udzieli najciekawszej odpowiedzi na pytanie konkursowe.
4.2. Nagrodą w konkursie wybrana przez zwycięzcę torba marki Anna’s Nippon wybrana spośród asortymentu dostępnego w sklepie Anna’s Nippon w serwisie DaWanda (1 sztuka).
4.3. Imię i nazwisko lub nick zwycięzcy (wskazany w formularzu zgłoszeniowym) zostaną podane w dniu 01.06.2016 r. na stronie https://btth.pl/.
4.4. Organizator zastrzega sobie możliwość opublikowania zwycięskich odpowiedzi na pytanie konkursowe na stronie https://btth.pl/.
4.5. O przyznaniu nagrody uczestnik zostanie poinformowany przez organizatora za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej pod adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym.
4.6. Warunkiem zrealizowania nagrody, jest wysłanie przez uczestnika odpowiedzi zwrotnej do organizatora, zawierającej dane teleadresowe do wysyłki nagrody w terminie nie dłuższym niż 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu. W przypadku braku odpowiedzi zwrotnej nagroda zostaje przekazana kolejnemu, wytypowanemu przez organizatora uczestnikowi konkursu.
4.7. Koszty przesyłki nagrody pokrywa Anna’s Nippon.

§ 5. Postanowienia końcowe
5.1. Zarówno uczestnicy konkursu jak i organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.
5.2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
5.3. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia konkursu.